https://blog.crmviet.vn/2018/10/xu-the-su-dung-phan-mem-crm-chay-theo-hay-la-chet.html

Tích hợp phần mềm hệ thống quản lý khách hàng với Marketing


    Mỗi công ty có đều có sự tích hợp khác nhau về nhu cầu và các nguồn lực, do đó hoạt động bán hàng và marketing của doanh nghiệp cần phải sắp xếp vào một lựa chọn thích hợp nhất với nhu cầu của họ. Các công ty cần phải có sự tích hợp phần mềm hệ thống quản lý khách hàng với Marketing. 
phần mềm hệ thống quản lý khách hàng
Phần mềm hệ thống quản lý khách hàng tích hợp marketing.
    Ngay cả với sự liên kết tốt nhất giữa phần mềm quản lý khách hàng CRM và marketing, thì việc chuyển dữ liệu giữa các hệ thống cuối cùng sẽ dẫn đến dữ liệu bị trùng lặp, mất tích, hoặc lỗi thời. Doanh nghiệp có một vài lựa chọn để kết nối hệ thống marketing và phần mềm quản lý khách hàng như:

1. Tích hợp Out-of-the-box: là sự lựa chọn một phần mềm hệ thống quản lý khách hàng tích hợp marketing chuyên nghiệp (đọc: SAP, Oracle) với tích hợp sãn hệ thống marketing va crm trong phần mềm. Tuy nhiên, phương pháp này hạn chế các lựa chọn cho những người được cung cấp bởi một nhà cung cấp.

2. Tích hợp In-house: cần được xem xét thông qua API khi một nhà phát triển có thể làm việc với đội ngũ tiếp thị để điều chỉnh điểm tích hợp và đảm bảo rằng các bản cập nhật phần mềm tương thích với các hệ thống theo thời gian. 
    Phương pháp này mở ra sự linh hoạt nhất, nhưng cũng thường đòi hỏi nhiều nguồn lực và chuyên môn chuyên dụng trong thời gian dài.

3. Hệ thống tích hợp (SIS): là một lựa chọn cho các công ty với các phương án để thuê phần mềm hệ thống quản lý khách hàng ngoài. Cần xem xét đến một kế hoạch bảo trì, và các doanh nghiệp nên tìm kiếm các giải pháp chuyên môn chuyên. 
    Phương án này có thể coi là một lựa chọn tốt, cung cấp một cách linh hoạt phần mềm hệ thống quản lý khách hàng mà không yêu cầu nguồn lực tổng thể của trong nhà tích hợp.

4. Tự tích hợp trên nền tảng Self-service: là một hướng đi mới cho các nhà tiếp thị để kiểm soát môi trường ứng dụng của họ và bỏ qua các chi phí phát triển bên ngoài mà không đưa lên linh hoạt. 
    Các giải pháp dựa trên đám mây được thiết kế cho các nhà tiếp thị hiện đại sử dụng tích hợp nền tảng-như-một-dịch vụ (IPaaS) khả năng để kết nối phần mềm hệ thống quản lý khách hàng và tự động hóa tiếp thị các giải pháp với từng bước từng bước quá trình cài đặt đơn giản và quản lý dựa trên Web.

Tích hợp phần mềm hệ thống quản lý khách hàng với Marketing Reviewed by Tuấn Nguyễn Sỹ on 11:22 AM Rating: 5
All Rights Reserved by Phần mềm quản lý khách hàng CRMVIET © 2014 - 2015
Powered By Blogger , Designed by Alex Elric

Contact Form

Name

Email *

Message *

Copyright © 2014 CRMVIET. All Rights Reserved. Powered by Blogger.