https://blog.crmviet.vn/2018/10/xu-the-su-dung-phan-mem-crm-chay-theo-hay-la-chet.html

Để phần mềm quản lý thông tin khách hàng hoạt động hiệu quả


    Phần mềm quản lý thông tin khách hàng của bạn luôn cần được giữ thật sạch và chính xác. Dữ liệu thông tin khách hàng không chính xác hoặc không đầy đủ thường xuyên sẽ cản trở hiệu suất bán hàng và marketing.
    Nhiều người trong danh bạ của bạn sẽ thay đổi số điện thoại, địa chỉ email hoặc thậm chí công ty của họ, dẫn đến sự tích tụ các dữ liệu dư thừa và không đầy đủ trong phần mềm quản lý thông tin khách hàng của bạn. 
phan-mem-quan-ly-thong-tin-khach-hang
Luôn giữ phần mềm quản lý khách hàng của bạn sạch và chính xác thông tin khách hàng.
    Vậy làm thế nào thì bạn sẽ duy trì dữ liệu phần mềm quản lý thông tin khách sạch cà chính xác? Với các 5 lời khuyên dưới đây của CRMVIET không chỉ giúp đặt hệ thống phần mềm quản lý thông tin khách hàng của bạn dưới sự kiểm soát mà còn để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

# 1 Thống nhất khai báo dữ liệu dữ liệu
    Thiết lập các lĩnh vực quan trọng bắt buộc nhân viên phải nhập vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin khách hàng free như: tên, địa chỉ email, số điện thoại, và địa chỉ. Vì vậy, xác định các lĩnh vực quan trọng nhất đối với thông tin đầy đủ và khuyến khích người dùng điền vào những chi tiết quan trọng.

# 2 Tránh nhập trùng lặp các liên hệ
    Từ địa chỉ email duy nhất cho mỗi cá nhân, một thủ thuật đơn giản để ngăn chặn các bản ghi trùng lặp là bằng cách so sánh các địa chỉ email của các địa chỉ liên lạc. Trong khi thêm liên hệ trong phần mềm quản lý thông tin khách hàng có một tùy chọn để kiểm tra xem các bản ghi mới được thêm vào đã tồn tại trong tài khoản quản lý thông tin khách hàng của bạn. Bây giờ điều này chắc chắn sẽ tiết kiệm được công sức đi qua các hồ sơ cho các bản sao.

# 3 Tự động nhập các liên hệ trùng lặp
    Bạn có thể gặp trường hợp 2 bản nhập về cùng một công ty nhưng mỗi bản lại có một thông tin khách hàng về email, số liên lạc…. mà ở bản nhập kia không có. Điều này đôi khi bực bội như một số thông tin quan trọng mà bạn đang tìm kiếm là nằm rải rác ở cả các hồ sơ. 
    Trong trường hợp đó, thay vì mù quáng xóa một bản ghi và có khả năng mất dữ liệu quan trọng, bạn có thể hợp nhất các thông tin vào một số liên lạc. Để có những tính năng này thì một phần mềm quản lý thông tin khách hàng free khó có thể đáp ứng được.

phan-mem-quan-ly-thong-tin-khach-hang
Duy trì một form nhất định.

# 4 Duy trì một form nhất định
    Trong khi tự động hóa làm hầu hết công việc, những nỗ lực của con người là rất cần thiết cho chất lượng dữ liệu. Một cách để làm cho việc nhập dữ liệu dễ dàng và duy trì tính nhất quán, là bằng cách giới thiệu quy ước đặt tên. 
    Đôi khi bạn thấy tên cùng một quốc gia trong các định dạng khác nhau. Ví dụ, Hoa Kỳ, Mỹ, Hoa Kỳ. Bạn có thể tránh điều này bằng cách tạo ra một danh sách các từ viết tắt và các định dạng nhập dữ liệu tiêu chuẩn cho các mục dữ liệu như địa chỉ bưu điện, tên công ty, chỉ định... Có một định dạng chuẩn cho tất cả các dữ liệu sẽ giúp bạn tạo ra các báo cáo chính xác và hồ sơ lọc dựa trên các tiêu chí chính xác.

# 5 Sử dụng các điều khoản bảo mật
    Với dữ liệu nhập vào từ nhiều nguồn khác nhau và nhiều người dùng truy cập vào nó, duy trì một cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng sạch không phải là dễ dàng. 
    Xác định vai trò đó sẽ giúp bạn kiểm soát quyền truy cập của người sử dụng trong khi làm việc với các dữ liệu thông tin khách hàng. Bằng cách đó, người dùng sẽ thay đổi chỉ những hồ sơ có liên quan đến họ.
    Đây là những hàng đầu của tôi 5 mẹo, làm chia sẻ các kỹ thuật của mình để duy trì một phần mềm quản lý khách hàng sạch.

    > Đọc thêm:  Những lợi ích không ngờ tới của phần mềm quản lý danh bạ khách hàng
Để phần mềm quản lý thông tin khách hàng hoạt động hiệu quả Reviewed by Tuấn Nguyễn Sỹ on 3:33 PM Rating: 5
All Rights Reserved by Phần mềm quản lý khách hàng CRMVIET © 2014 - 2015
Powered By Blogger , Designed by Alex Elric

Contact Form

Name

Email *

Message *

Copyright © 2014 CRMVIET. All Rights Reserved. Powered by Blogger.